Winterreünie 2018

De winterreünie voor de donateurs en leden van de Vereniging Botterbehoud wordt dit jaar gehouden in Volendam, op zaterdag 3 februari.

Het begon zo …

“Toen Edam na 1357 een nieuwe en kortere west-oost verbinding van het Purmermeer naar de Zuiderzee groef, kon de oude havenmond “vol” of dicht gemaakt worden. Zo begint de geschiedenis van Volendam met het maken van een dam of een afsluitdijk.

Weldra vestigden zich naast de boeren, die langs de oude dijk woonden, enkele vissers op deze dam. Vijf eeuwen lang was hun nederzetting niet meer dan een vergeten vissersdorpje. Zo handhaafde zich hier in een haast volkomen isolement de oude gewoonten, de klederdrachten en het oude katholieke geloof. De oude Volendammers bouwden hun huizen op palen, want de zee sloeg vaak over de huizen heen. De geschiedenis van Volendam speelt zich dus af tussen het leggen van twee afsluitdijken. De eerste van 1357, de tweede van 1932. Langs de eerste dijk bouwden de Volendammers hun huizen.

De tweede dijk zette een streep onder de uitbreiding van Volendam als vissersdorp. Van de vloot van 240 vissersschepen resteert nog een 20 tal IJsselmeervissers en een achttal Noordzeevissers. Het dorp handhaafde zes eeuwen zijn karakter, dankzij een volkomen isolement, en de taaie levenskracht van de vissers. Dat kon geen afsluitdijk vernietigen.

In Volendam begon men in de 19e eeuw met een nieuw soort net te vissen (zgn wonderkuilen vissen) dat tussen twee kruislings gespreide bomen de bodem afschraapte. Dit zakvormige kwaknet stelde hogere eisen aan de traditionele botter en resulteerde in een groter schip (kwak genaamd) met langere bun. Volendammer kwakken varieerden in lengte van 15 tot 18 meter. Door deze grotere schepen en de gehanteerde visserij methode waren de “Volendammers” niet altijd even geliefd hun bij hun collega Zuiderzee vissers. Er liggen nog 4 kwakken in de haven.

De reünie

De dag wordt georganiseerd i.s.m. de Vereniging Behoud de Volendammer Botters. Zij heeft een uitgebreide doelstelling; de meest zichtbare activiteit is de restauratie, beheer, behoud en exploitatie van de Volendammer kwakken VD5, VD84,VD17 en VD172. Achter de schermen word er hard gewerkt aan de realisatie van een scheepswerf aan het Slobbeland in Volendam.

Allemaal genoeg redenen om aanwezig te zijn bij deze reünie om met elkaar bij te praten en kennis te nemen van de lange en specifieke geschiedenis van dit bekende vissers dorp met een roemrucht visserij verleden.

Nadere details en route beschrijving zullen bekend gemaakt worden na de bevestiging van uw inschrijving.

Het bestuur meent dat met dit programma u weer een interessante en gezellige dag te bieden dat past in haar doelstellingen en dat daardoor ook een bijdrage geleverd wordt aan onze onderlinge relatie.
Wij hopen dat u zich dan ook in groten getale aanmeldt, waarbij ook nu weer geldt: wie het eerst komt, is ook als eerste aan de beurt. Wij en de samenwerkende partners uit Volendam zien uit naar uw komst!

De kosten bedragen € 27,50 p.p.; hier inbegrepen koffie bij aankomst, lunchpakket en een éépans maaltijd.

Het is mogelijk maximaal 2 introducés mee te nemen; voor hen geldt eenzelfde tarief.