Winterreunie 2019

Voor komende winter reünie staat een bezoek aan Kampen op het programma en wel op zaterdag 2 februari 2019. Het bestuur van de  Vereniging Botter Behoud organiseert jaarlijks twee evenementen voor haar donateurs, doch ook voor haar leden. In de zomer wordt  mee gevaren met schepen van de leden van de vereniging; in de winter wordt een stad(je) aan de voormalige Zuiderzee bezocht. Veel donateurs denken wellicht nu: alweer Kampen. Dat klopt, 2 jaar geleden waren we daar met de Zomerreünie, toen werd er gevaren. Nu gaan we de stad bezoeken en dat is meer dan de moeite waard!

Iets over de historie van Kampen

Kampen is onder meer bekend van BK-pannen, sigaren, Kanis & Gunnink koffie en dominees. Maar de stad heeft meer te bieden;  heden ten dage kunnen we nog getuige zijn van haar rijke historie, o.a. door de bouw van een replica van de zgn. Kampen Kogge. De Kamper Kogge is een reconstructie van een wrak uit 1336 dat gevonden is in de Flevopolder ter hoogte van Nijkerk. Naast informatie uit dit wrak is ook archiefonderzoek gedaan om zo veel mogelijk oorspronkelijke informatie in de reconstructie te kunnen verwerken. Hierdoor is het gelukt de kogge op authentieke wijze te bouwen. In de middeleeuwen werd een kogge in vier maanden tijd gebouwd. In Kampen is vier jaar aan de reconstructie van het schip gewerkt. Het schip heeft zijn ligplaats aan de Koggewerf in Kampen, in de Buitenhaven, aan de oever van de IJssel.

De stad Kampen wordt voor het eerst bij naam genoemd in een oorkonde uit 1227. Haar welvaart ontleende Kampen aan de Oostzeehandel. Kamper Koggen voeren tussen de belangrijkste handelssteden, van Bergen in Noorwegen  tot aan Lissabon in Portugal. De grote bloeiperiode lag tussen ca 1350 en 1500. De 80 jarige oorlog bracht grote schade toe aan de handelspositie van de stad en Amsterdam nam toen haar leidende positie over. Pas in de 19e eeuw ontstond een nieuwe bloeiperiode met koffie, sigaren, pannen etc.

Programma

De Taveerne, gelegen op de gezamenlijke Botter- en Kogge werf, is het startpunt van het programma van de dag. Na registratie en welkom en wellicht een korte presentatie van een wethouder zal een uitgebreid bezoek aan de botter- en Kogge werf worden gebracht. Daarna volgt een stadswandeling van ca 1,5 uur met als sluitstuk een  inleiding over het Kampens  verleden in het Iconen museum. Vanaf ca 16.15 uur wordt u weer in de Taveerne verwacht; om ca 16.45 uur volgt dan een stamppottenbuffet en om 18.00 uur keren we weer huiswaarts.

Kortom, het belooft weer een interessante en gezellige dag te worden.

Wij menen dan ook dat u, als geïnteresseerde in het botter- en visserijverleden van de voormalige “Zuiderzeestadjes”, op deze dag niet zou moeten ontbreken!

Verder denken wij dat met dit programma ook weer een bijdrage geleverd wordt aan onze onderlinge contacten en dat is toch ook één van de doelstellingen bij een reünie. Ook deelname van VBB-leden wordt door het bestuur op prijs gesteld.

Nadere details en routebeschrijving zullen bekend gemaakt worden bij de bevestiging van uw inschrijving.

De kosten bedragen €30,- p.p. inbegrepen koffie bij aankomst, lunchpakket en één-pansstamppottenbuffet. Het is mogelijk maximaal 2 introducés mee te nemen; voor hen geldt eenzelfde tarief.

Wij hopen dat u zich in groten getale aanmeldt, waarbij ook nu weer geldt: wie het eerst komt, is ook als eerste aan de beurt. Wij, zien in ieder geval uit naar uw komst!