Winterreunie 2020


De winterreünie wordt deze keer georganiseerd in Enkhuizen op zaterdag 22 februari 2020. Vereniging Botter Behoud organiseert jaarlijks twee evenementen voor haar donateurs en haar leden. In de zomer vaart men mee met schepen van de leden van de vereniging; in de winter wordt een stad(je) aan de voormalige Zuiderzee bezocht. Veel donateurs denken wellicht nu: alweer Enkhuizen? Ja, dat klopt, twee jaar geleden waren we daar met de zomerreünie; toen werd er gevaren en kon het Zuiderzee Museum bezocht worden. Nu gaan we de stad met al haar bezienswaardigheden bezoeken en dat is meer dan de moeite waard! 

Historie 

Enkhuizen kent een oud en rijk verleden. Op 27 januari 1356 twee dorpjes samengevoegd en kreeg zij als Enkhuizen genaamd stadsrechten. In 1622 had de stad bijna 22.000 inwoners en was daarmee de op vier na grootste stad van Holland. Deze bloei was mede te danken aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie en de West-Indische Compagnie, die hier belangrijke ‘kamers’ hadden. De stad telde tevens de grootste haringvloot van de Nederlanden. Door handel op de Oostzee landen, Engeland, West-Afrika en Indië werd de stad rijk.  

Eind 17e eeuw trad het verval in door de oorlogen met Engeland, het verzanden van de havenmond en de concurrentie van Amsterdam. De bevolkingsaantallen daalde en Enkhuizen werd een verstild stadje. De spoorlijn Amsterdam-Zaandam-Enkhuizen en de veerdienst Enkhuizen-Stavoren met spoorlijn Stavoren-Leeuwarden in 1885 bracht weer de nodige bloei. Met de aanleg van de Afsluitdijk in 1932 ging de haringvisserij verloren. Na de Tweede wereldoorlog nam de bevolking weer toe en werd de bebouwing van Enkhuizen voor het eerst buiten de 17e-eeuwse omwalling uitgebreid. 

Heden 

Enkhuizen staat onderbmeer bekend om haar fraaie binnenstad, de Enkhuizer Almanak, waterrecreatie en diverse musea zoals het ZuiderzeeMuseum en sinds kort ook het ‘Sow to Grow. 

Wist u overigens dat circa tachtig procent van de grootste (internationale) groentezaadbedrijven in de wereld gevestigd is in Nederland? Een groot aantal daarvan zijn in de regio Enkhuizen werkzaam. Dit houdt in dat de helft van de wereldbevolking wordt gevoed met kennis en kunde afkomstig uit de regio Enkhuizen. 

In ons programma zullen we uitgebreid stil staan bij deze unieke positie van Enkhuizen in deze bijzondere wereld van voedsel en welbevinden. Daarnaast staan we stil bij de vele prachtige monumentale gebouwen en verdedigingswerken die bewaard zijn gebleven. De Drommedaris, het Waaggebouw, de Zuiderkerk en het indrukwekkende stadhuis. De ‘Boerenhoek’, een uitbreiding van de stad met de nog goed herkenbare vestingwallen, toont een bijna landelijk karakter met boerderijen en grachten met kleine bruggetjes. 

Programma 

Het Station café, gelegen bij het NS station met daarnaast een grote parkeerplaats, is het startpunt van het programma van de dag. Na registratie en welkom volgt een presentatie door een van de vrijwilligers van het museum “Sow to Grow” Daarna volgt, onder begeleiding, een stads wandeling van ca 1,5 uur. Aansluitend gelegenheid de stad op eigen gelegenheid te ontdekken. Vanaf ca 16.15 uur wordt u weer in het Station café verwacht om met elkaar wat na te praten; om ca 16.45 uur volgt een stamppotten buffet en om 18.00 keren we weer huiswaarts. 

Kortom, het belooft weer een interessante – en hopelijk gezellige dag te worden.  

Wij menen dan ook dat u, als geïnteresseerde in het botter- en visserijverleden van de voormalige Zuiderzee stadjes, op deze dag niet zou mogen ontbreken. Verder denken wij dat met dit programma ook weer een bijdrage geleverd wordt aan onze onderlinge contacten en dat is toch ook één van de doelstellingen bij een reünie. Nadere details en route beschrijving zullen bekend gemaakt worden bij de bevestiging van uw inschrijving.  

De kosten bedragen € 30,- p.p. Hierbij inbegrepen zijn koffie of thee bij aankomst, een lunchpakket en een stamppotten buffet. 

Na aanmelding en betaling ontvangt u, als bevestiging, ca 10 dagen vooraf meer details over deze dag. 

Wij hopen dat u zich in groten getale aanmeldt, waarbij ook nu weer geldt: wie het eerst komt, is ook als eerste aan de beurt. Wij zien in ieder geval uit naar uw komst! Deelname van VBB leden wordt door het bestuur op prijs gesteld