Zomerreünie 2017

Op zaterdag 3 juni 2017 vindt de zomerreünie voor de donateurs en leden van de Vereniging Botterbehoud plaats in Kampen. Deze reünie wordt georganiseerd met de Stichting tot Behoud van Kamper Botters. Deze Stichting beheert, met een groot aantal vrijwilligers, 3 originele botters en 2 punters.

Kampen ligt in de provincie Overijssel, aan de benedenloop van de IJssel en heeft ca 50.000 inwoners. Kampen behoorde in de 13e eeuw tot een van de belangrijkste en machtigste Hanze steden (handel en vaart naar de Oostzee landen). Verzanding van de IJssel was een van de oorzaken dat aan deze voorspoed in de 15e eeuw een einde kwam; verval trad in. In de 19e eeuw deed ook hier de industrie haar intrede. Het begon met een levendige tabaksindustrie (ca 50 % van de bevolking was daarin werkzaam), gevolgd door pannen- en pottenindustrie. Hoewel geheel verdwenen, heeft de industrie haar duidelijke sporen nagelaten op gebied van ruimtelijke ordening van de stad. Kampen was destijds ook een kazerne stad; er waren maar liefst 3 kazernes; in een daarvan is de Theologische Universiteit Kampen gevestigd. Kampen vervult nu een regio functie voor de omliggende gemeenten. Jac Ruiten, een van de Kamper bottermannen, vertelt op Youtube in de serie “Van de hak op de tak met meester Jac” interessante (historische) wetenswaardigheden over Kampen.

Tijdens een Zomerreünie kunnen donateurs van de VBB (en mogelijke gasten)  meevaren op schepen van leden van onze vereniging. Je zeilt dus mee met een traditioneel vissersschip met ervaren bemanning. Met het werk aan boord (zeilen hijsen, zwaarden ophalen etc.) krijg je een aardige indruk van het zware werk dat de vroegere Zuiderzee vissers moesten verrichten om hun boterham te verdienen. Er zal ca 4 uur gevaren worden (ca 11.30 – 15.30 uur). Tussentijds zal geankerd worden voor de lunch. Al met al kan dit, als het weer ook een beetje meewerkt zoals voorgaande jaren, een prachtige dag worden.

Het bestuur meent dat met dit programma u een interessante en gezellige dag geboden wordt en dat daardoor een bijdrage geleverd wordt aan onze onderlinge relatie.

Wij hopen dat u zich dan ook in groten getale aanmeldt, waarbij ook nu weer geldt: wie het eerst komt, is ook als eerste aan de beurt. Wij in samenwerking met onze partners uit Woudrichem zien in ieder geval uit naar uw komst!

De kosten bedragen €27,50 p.p. Hierbij inbegrepen zijn koffie bij aankomst, een lunchpakket en een maaltijd. Het is mogelijk om maximaal 2 introducees mee te nemen. Voor hen geldt hetzelfde tarief.

Meld je aan voor de reunie
reCAPTCHA is required.