Zomerreünie 2022

Dit jaar vindt de zomerreünie van de Vereniging Botterbehoud met het donateursvaren plaats vanuit de haven van Den Oever. Het heeft lang geduurd maar eindelijk kunnen we weer een reünie organiseren!

Dat is op 21 mei 2022 in Den Oever.

Den Oever
De Vissershaven van Den Oever heeft sinds enige tijd de ‘Historische Hoek’, de plaats met de vaste ligplaatsen voor de Wieringer Aken WR4 en WR173 en voor het oudste zeilende vissersschip van Nederland, het uit 1840 daterende Wieringer Skuutje WR60. Ook is daar plaats voor enkele passanten van de VBB. Het is een van de weinige plaatsen waar de schepen van Botterbehoud ‘op het zout’ liggen. Bij redelijk weer wordt er op de Waddenzee gevaren en moet er dus rekening gehouden worden met hoog- en laagwater en de stromen die daardoor ontstaan.
Sinds vorig jaar is de Historische Hoek uitgebreid met ‘De Havenboet’, een houten gebouw op betonblokken om bij erg hoog water toch droge voeten te houden waar voorlichting wordt gegeven, een kop koffie of thee kan worden gedronken en klein onderhoud kan worden verricht.

Programma:
Tijdens het zeilen met de schepen zal aan U een lunchpakket worden uitgereikt.
Na terugkomst in de haven is er een barbecue voor donateurs en bemanningen van de deelnemende Botters.

De kosten voor deze dag zijn € 30,- per persoon voor het meevaren + de lunch.
Kosten voor de BBQ of gebakken vis na afloop – onder vrijwillige deelname- zijn daar niet bij inbegrepen en moeten ter plaatse worden afgerekend.