Lemster aken, pluten en een vissloep

Lemster aken

De Lemster aak is een heel rond schip, en ook het vlak heeft een lichte bolling. Tijdens het opkomen van het water (vloed) kwamen hierdoor de aken ook eerder los en konden sneller dan andere schepen de vis aanleveren.

Waarschijnlijk is de Lemsteraak ontstaan in de 19e eeuw uit de vroegere visaken en botaken. In ‘Ronde en Platbodemjachten’ wordt echter gesproken over een moederschip voor haringvletten dat reeds in de 17e eeuw van stapel liep; een groot bol zeilschip waarin flink veel vis kon worden vervoerd. De eerste lemsteraak waarvan tekeningen zijn, is gebouwd in 1876 door de scheepswerf De Boer uit Lemmer.

De Pluut, pluit of pluiter lijkt nog het meest op een kleine variant van een botter met zware rechte stevenbalk, wat slanker, met minder zeeg en een breder vlak. Aanvankelijk werden pluten overnaads gebouwd, maar later ook karveel. Het type wordt evenals de tochtschuit gezien als voorloper van de botter en was afkomstig uit Holland, maar viste veel onder de oostkust van de Zuiderzee en de zogenaamde Zuidwal.

Harderwijker vissloep