Zeepunters

Een zeepunter is een slank en plat open vissers- en gebruiksbootje voor de binnenwateren, maar ook veel gebruikt langs de Oostwal van de Zuiderzee. De zijkanten bestaan uit slechts één gang met daarop een zetboord van ook weer één plank. Vandaag de dag worden ze nog steeds gebouwd door de twee enig overgebleven punterwerven Wildeboer en Schreur, niet alleen in hout, maar zelfs in polyester. Het sprietzeil werd een gaffelzeil, maar de Aalsmeerse punter had in de 17e eeuw reeds een torentuig.