Te Koop – Botter EB23


EB23De EB23 zoekt een nieuwe eigenaar / schipper / liefhebber van een varend monument

Historie

Het schip is in 1909 in opdracht van visser Jan Janssen uit Harderwijk op de werf van Gebr. Schaap in Huizen gebouwd. Deze afkomst is duidelijk herkenbaar onder meer aan de hoge kop van het schip en de lage en smalle kont. Jan Janssen en later Albertus Janssen hebben totaal 40 jaar met het schip gevist onder visserijnummer HK 23. In 1949 heeft Albertus de botter verkocht aan Willem Bootsma uit Lemmer die ermee, onder LE 25, tot 1952 heeft gevist. Toen is de botter verkocht aan Willem van Triest (plaatselijk bekend als “de taaie”) die onder nummer EB23 de visserijgeschiedenis completeerde tot 1961, waarna het schip als zogenaamd recreatieschip in gebruik is gekomen. Na een aantal voorgangers, waaronder Piet Dekker, hebben wij de EB23 in 1996 gekocht. Wij hebben met ons gezin er sindsdien veel plezier aan beleefd en er goed voor gezorgd. In ieder geval is de kwaliteit van het schip aanzienlijk verbeterd ten opzichte van de aankoop in1996.

Actualiteit
Vanaf oktober 2013 is een ingrijpende restauratie van het middenschip van start gegaan. Aanvankelijk in een samenwerkingsverband met de bedoeling het schip in de komende jaren over te dragen, maar deze samenwerking is halverwege de restauratie door omstandigheden helaas beeindigd. De restauratie is ongehinderd voortgezet, alleen duurt het wat langer. Het einde van de laatste restauratieperiode is in zicht. Naar verwachting is het schip uiterlijk in juni weer in de vaart. Het lijkt ons een goed moment om alvast op zoek te gaan naar een nieuwe eigenaar.

Vraagprijs
Omdat de restauratie nog in uitvoering is kan geen eenduidige prijs vermeld worden. Er zijn meerdere opties mogelijk bijvoorbeeld om het schip nu al te kopen in de huidige staat waarbij de nieuwe eigenaar de rest van de werkzaamheden zelf uitvoert ofwel de overdracht van het schip uitvoeren na afronding van de onderhanden werkzaamheden.

Restauraties
2013-2016: vernieuwing van het zeilwerk bestaande uit 4 liggers, mastspoor, mastkoker, mastbank, 2
dorpels, 2 kalverzitters, 2 knieen onder mastbank, 2 dekbalken, grenen dek (gebreeuwd en gepekt), luikhoofden, luiken, waterbalk, 2 schildboorden, 4 gangen bb, 5 oplangers en 2 zitters in vooronder, beschot, 2 treedoften, werveltje en 2 hoosplanken, boord en boeisel bb, dolboord bb, en nog uit te voeren komende weken: bovenkrop, stuit sb, voorboeisels en zwaardklamp bb.
2008-2009: vernieuwing van de voorsteven, achterhoofdschot, achtersteven, knoop, scheg, tevens nieuwe motor (John Deere 80 pk) ingebouwd;
2003-2004: vernieuwing van achterschip waaronder vlak, 3 liggers, 2 kimgangen achter, hoofdschot, tussenschot, staande en liggende doft, 2 doftpootjes (achterste ruim afgesloten);
2002-2003: vernieuwing van sb berghout, boord, achterboeisel, insteker met opzetboeisel, 1997-1998: nieuw zwaard;

N.B. Restauratieverslagen, foto’s en facturen zijn beschikbaar. Vanaf 2002 tot nu zijn / worden de
restauraties uitgevoerd door en onder toezicht van Scheepstimmerwerf De Hoop te Workum.

Overige:
− In juni 2008 is het schip als varend monument ingeschreven in Nationaal Register Varende
Monumenten. Lange tijd lid van Vereniging Botterbehoud.
− Het schip is voorzien van 100% katoenen grootzeil, fok en kluiver. Het houtwerk is door de jaren
heen steeds behandeld met lijnolie, harpuis, bruine teer, en het onderwaterschip met Hempex.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Harry Verdegaal via mobiel (06-42966257) of email (hj.verdegaal@online.nl)