Vissen in Enkhuizen: afgelast


vis EHDe Vereniging Botterbehoud organiseert jaarlijks samen met het Zuiderzee Museum enkele dagen ouderwetse bedrijvigheid in het Markerhaventje in het buitenmuseum. De oude vissersschepen krijgen een vergunning voor een beperkt aantal dagen zeilende, traditionele, folkloristische en educatieve visserij. Afhankelijk van het seizoen en de vergunning geven ze demonstraties over het vissen met de dwarskuil, hoekwant, staande netten en fuiken.

In overleg met het Zuiderzeemuseum is besloten om de visserij in Enkhuizen in 2021 weer niet door te laten gaan. Ook het varen met gasten wordt afgelast. Reden daarvoor is code donker rood. Het bestuur en het ZZM achten het in deze situatie ongewenst om een evenement te organiseren.

Voorts geldt er het volgende voor dit evenement:
– naleving maatregelen in het museum en aan boord.
– deelname betekent automatisch dat je het hele weekend aanwezig bent (zondag tot uiterlijk 16:00)
– deelname betekent het beoefenen van zeilende visserij. Dat houdt in dat er zoveel mogelijk gezeild naar de visstek en tijdens het vissen.
– in het overleg tussen de VBB visserijcommissie en het Ministerie van LNV is afgesproken dat alle historische VBB visserij evenementen volgens de ‘Workumse’ regels zullen plaatsvinden (degenen die zich aanmelden zullen deze tzt ontvangen)
– wie deelneemt aan het visserij-evenement, heeft de verplichting om de vangsten te vermelden bij vertrek op het formulier dat in de te ontvangen map met alle info staat vermeld. De map wordt dan ook aan het einde van het evenement ingeleverd bij het aangewezen lid van de visserijcommissie.
– na inlevering van deze map wordt er NIET meer gevist (dus ook niets meer opgehaald).
– bij het uitdelen van de map wordt het vistuig besproken en vindt er controle plaats van maaswijdte en aantal haken hoekwant.
– aanmeldingen kunnen nu al plaatsvinden tot uiterlijk 1 week vóór het evenement.
– deelname vindt plaats in volgorde van aanmelding (bij overschrijving).